Zevenentwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 30 oktober 2021

Na een onzekere periode van bijna twee jaar zijn we weer groepsgewijs bij elkaar gekomen op de begraafplaats om voor de zevenentwintigste keer onderhoud te plegen op het historische gedeelte.
Het was een kort middagje voor de meesten van ons vanwege het minder goede weer. Interessante 'handen-uit-de mouwen-gestoken'-foto’s blijven daarom dit keer achterwege.
__________________________________________________________________

De geplande onderhoudsmiddag is in verband met het coronavirus voorlopig uitgesteld

De geplande onderhoudsmiddag van zaterdagmiddag 24 oktober 2020 gaat niet door.
Na gezond overleg hebben Jan, Gerard en André vanmiddag – 13 oktober – besloten dat de onderhoudsmiddag van zaterdagmiddag 24 oktober a.s. niet door zal gaan.
Het is natuurlijk mogelijk dat u als kerkhofbezoeker de komende tijd een enkel Memori-lid aldaar tegen kan komen. Het staat hen namelijk vrij om als enkeling noodzakelijk onderhoud te plegen. Elk Memori-lid kan zich – indien nodig – legitimeren met een persoonlijk pasje.
We houden u op de hoogte via deze website.
__________________________________________________________________

Zesentwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 26 oktober 2019

Memori heeft met 12 leden op deze middag het historische gedeelte en het kindergraven-gedeelte een onderhoudsbeurt gegeven.
Oude versleten planten zijn verwijderd. Enkele monumenten zijn met een speciaal middel schoongemaakt. Verzakte horizontale delen hebben we 'opgehaald'.
Bijna tweehonderd winterharde plantjes zijn gepoot.
Penninx-Jonker Snijbloemen & Perkplanten uit Liessel: wederom hartelijk dank voor de sponsoring!
Belangstellende bezoekers: dank jullie wel voor jullie gezellige aanwezigheid! Jan en Gratje; bedankt voor de versnaperingen na deze fijne middag.
Het
fotoalbum is aangevuld met foto's van deze middag.
__________________________________________________________________

Vijfentwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 3 november 2018

Onder een heerlijk herfstzonnetje heeft Memori op deze middag onderhoud gepleegd op het historische gedeelte van het R.K. kerkhof aan de Aardbeiweg.
Enkele monumenten hebben een opfrisbeurt gekregen en bijna honderd winterharde viooltjes zijn door ons gepoot. Ook zijn er teksten opnieuw leesbaar gemaakt en verzakte horizontale delen rechtgelegd. Op de plaatsen van de in het verleden verwijderde monumenten hebben we de aldaar nog steeds aanwezige – bijna onzichtbare – graven van Peelpioniers weer met een vers plantje gemarkeerd. Een idee voor naamtegeltjes op die plekken wordt momenteel uitgewerkt. Wij danken de bezoekers hartelijk voor jullie interesse en vriendelijke woorden!
Bekijk in het
fotoalbum de foto's van deze middag.
__________________________________________________________________

Vierentwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 28 oktober 2017

Deze middag heeft Memori het historische deel van de begraafplaats weer onderhouden. Elf leden hebben zich grandioos ingezet om een en ander netjes te maken. Er zijn heel veel winterharde viooltjes geplant, veel graven zijn van nieuwe kiezelsteentjes voorzien en uitgebloeide planten zijn verwijderd. Ook zijn er weer verschillende monumenten rechtgelegd en zo nodig schoongemaakt.
Tijdens het onderhoud hebben we ook weer gezellig kunnen buurten met de vele bezoekers. Na de werkzaamheden hebben we weer heerlijk kunnen genieten van een hapje en drankje bij Jan en Gratje aan de gezellige Koolweg.
Het
fotoalbum is weer aangevuld met foto's van deze middag.
__________________________________________________________________

Drieëntwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 20 mei 2017

Op deze middag hebben we met 11 leden het historische deel van de begraafplaats weer onderhouden. Onder de stralende zon hebben we o.a. 88 begonia’s geplant en zijn veel monumenten opgeschoond. Het was – zoals gewoonlijk – een heel gezellige middag met ook enkele Peelse bezoekers. Na een paar uurtjes zijn we weer op de koffie gegaan op de Koolweg. Onder het genot van kikkergekwaak op Jan’s prachtige terras bij de indrukwekkende vijverpartij hebben we nog een tijdje gezellig ‘nagebuurt’.
Foto’s van deze middag staan in het
fotoalbum.
__________________________________________________________________

Tweeëntwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 22 oktober 2016

Op zaterdagmiddag 22 oktober 2016 heeft Memori voor de 22ste keer het historische deel van de R.K. begraafplaats onderhouden.
We hebben onder andere – daar waar nodig – zand aangevuld om verzakkingen te voorkomen. Ook zijn er weer verse winterharde planten gepoot. Sponsors: dank jullie wel!
Omdat Memori dit jaar 10 jaar bestaat hebben we dat gevierd met het opentrekken van enkele flessen mousserende Moscato-wijn. Elk aanwezig lid ontving een gegraveerd glas.
We ontvingen van een aanwezige Helenavener een leuke persoonlijke geldelijke bijdrage om onze kas te spekken! Dankjewel!
De heren René ten Dam en Leon Bok van
Stichting Dodenakkers zijn op bezoek geweest. Leon heeft de tekst op hun site over de begraafplaatsen te Helenaveen up-to-date gemaakt. Leon: hartelijk dank! Klik hier voor het artikel.
Belangstellenden en geïnteresseerden: dank jullie wel voor jullie gezellige aanwezigheid!
Kijk in het
fotoalbum om de laatste nieuwe foto’s te zien.
__________________________________________________________________

Eenentwintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 18 juni 2016

Op zaterdagmiddag 18 juni is Memori vanaf 13:00 uur voor de 21ste keer bezig geweest om het historische deel van de R.K. begraafplaats te onderhouden.
Er zijn ruim honderd bloemen geplant; geraniums, begonia’s en vrolijke anjertjes.
Penninx-Jonker Snijbloemen & Perkplanten uit Liessel: wederom hartelijk dank voor de vriendelijke sponsoring!
De plaatsen van geruimde grafmonumenten hebben we eveneens kleurrijk gemarkeerd met bloemetjes. Ook op het kindergedeelte.
Sponsor en lid Adriaan Veldhuijzen heeft een ruime aanhanger granulaat geleverd. Het toegangspad bij de poort is geëgaliseerd. O.a. het verzakte monument (nr. 092) van Koob Maessen en zijn eega Drieka Janssen is mooi opgeknapt. Adriaan, dankjewel!
Een flinke regenbui zorgde voor een korte pauze. Om kwart voor vier zijn we richting de Koolweg gegaan voor de gebruikelijke heerlijke versnaperingen bij Gratje en Jan.
Het
fotoalbum is aangevuld met foto's van deze onderhoudsmiddag.
__________________________________________________________________

Twintigste onderhoudsmiddag - zaterdag 17 oktober 2015

Van 13:00 uur tot ±15:00 uur hebben we met 9 leden onder een grijze hemel op het mooie historische gedeelte van de R.K. begraafplaats onderhoud gepleegd.
Veel ongewenste begroeiing en herfstbladeren zijn door ons verwijderd. De meeste graven zijn weer voorzien van verse winterharde viooltjes. Er is wederom gezellig gebuurt met elkaar en vriendelijke bezoekers.
Zoals gebruikelijk hebben we na afloop bij Gratje en Jan weer heerlijk mogen genieten van cake, koffie en ’n drankje.
Zie het
fotoalbum met de foto's van deze onderhoudsmiddag.
__________________________________________________________________

Negentiende onderhoudsmiddag - zaterdag 25 april 2015

Op deze regenachtige zaterdag is Vereniging Memori met 10 leden bezig geweest op de begraafplaats. We hebben begonia’s geplant en tekstplaten schoon en weer leesbaar gemaakt. De graven die reeds voorzien waren van grind hebben een nieuw laagje steentjes gekregen dankzij sponsoring door Verhees Grondwerken. Alle dorre planten zijn verwijderd en de paadjes aangeharkt.
Na enkele uurtjes werken stond de koffie, het gebak en – ter afsluiting – het drankje weer klaar bij Gratje en Jan.
Zie het
fotoalbum met de foto's van deze onderhoudsmiddag.
__________________________________________________________________

Achttiende onderhoudsmiddag - zaterdag 18 oktober 2014

Tijdens deze onderhoudsmiddag heeft Memori bij elk historisch grafmonument en bij de kindergraven winterharde viooltjes gepoot. Het monument van Johanna van Mullekom-van der Werf is rechtgezet en alle ongewenste begroeiing is op het historische deel verwijderd. Marmeren tekstpanelen die vorige keer ontdaan zijn van hardnekkige algengroei hebben we voorzien van een conserverende en beschermende vloeistof.
Onder het genot van een warme najaarszon was het heel gezellig in deze zgn. ‘Oudewijvenzomer’. Het bleek met bijna 24
ºC de warmste 18 oktober ooit! Naast de dertien Memori-leden hebben we bezoek gehad van enthousiaste geïnteresseerden. Familieleden van Van der Zwaan hebben grafmonumenten van enkele familieleden ontdaan van onkruid en hebben verzakte horizontale monumentdelen waterpas gelegd.
Na het werk hebben we met enkele leden en geïnteresseerden de zogenaamde ‘ongewijde grond’ bezocht achter de begraafplaats. Daar zijn in vroeger jaren – vaak ongemerkt – veel ongedoopte kinderen begraven. “Buiten tegen de kerkhofheg” noemde men dat. Deze kinderen van Rooms Katholieke ouders mochten destijds niet ‘op’ de gezegende begraafplaats begraven worden. Wellicht gaan we aldaar – hopelijk binnen niet al te lange tijd – een herinneringspad maken.

Ter afsluiting hebben we bij Jan en Gratje weer mogen genieten van een heerlijke bak koffie, kruimelvlaai en een lekker drankje.
Zie het
fotoalbum met de foto's van deze onderhoudsmiddag.

__________________________________________________________________

Zeventiende onderhoudsmiddag - zaterdag 31 mei 2014

Vereniging Memori heeft op deze zaterdagmiddag met 12 leden de historische graven voorzien van nieuwe begonia's, gesponsord door Penninx-Jonker Snijbloemen & Perkplanten uit Liessel.
Er is o.a. een verkoperd tinnen ornament teruggeplaatst, grafversiering is geschilderd en er zijn twee marmeren tekstplaten behandeld met een speciaal daarvoor geschikt anti-algenmiddel zodat deze weer leesbaar zijn.
Na de werkzaamheden zijn we 'op de koffie met vlaai' geweest bij ons lid Marjan Verhees. We hebben genoten van de rondleiding door de indrukwekkende tuin, de vriendelijk knorrende varkens en
'Het Eibernest'. Marjan; dankjewel!
Het
fotoalbum is aangevuld met foto's van deze onderhoudsmiddag.
__________________________________________________________________

Zestiende onderhoudsmiddag - zaterdag 26 oktober 2013

Zaterdag 26 oktober. Vereniging Memori heeft met 8 leden weer heerlijk onderhoud kunnen doen op de begraafplaats aan de Aardbeiweg te Helenaveen. Er zijn 110 viooltjes geplant die wederom gesponsord zijn door Penninx-Jonker Snijbloemen & Perkplanten uit Liessel.
Het monument van een van de ‘Peelse oermoeders’; Betje van Mullekom-van Heesch, is gerepareerd. Herfstbladeren zijn opgeruimd en de kiezelsteentjes zijn ontdaan van ongewenst onkruid.
We hebben bovendien weer gezellig kunnen buurten met bezoekers. Sommigen hadden elkaar al ruim 30 jaar niet meer gezien. Een reünie!
Zie het
fotoalbum.
__________________________________________________________________

Vijftiende onderhoudsmiddag - zaterdag 18 mei 2013

Op zaterdag 18 mei is Memori voor de vijftiende keer bezig geweest op het historische deel van de R.K. begraafplaats te Helenaveen. We hebben o.a. 150 begonia's geplant, gesponsord door Penninx-Jonker Snijbloemen & Perkplanten uit Liessel.
Het grafmonument van Naus-Swinkels is weer compleet dankzij sponsoring van een nieuwe glasplaat door
Uniekglas te Someren. Zie ook het fotoalbum.

027_Naus-Swinkels-2005 027_Naus-Swinkels-2013
Foto links: 19 februari 2005 - Foto rechts: 18 mei 2013
__________________________________________________________________

Veertiende onderhoudsmiddag - zaterdag 20 oktober 2012

Zaterdag 20 oktober. Vandaag heeft Memori met 8 leden o.a. blad geruimd, viooltjes gepoot en teksten van enkele naamplaten leesbaar gemaakt. Ook is betonschade aan een paar monumenten (voorlopig) gerepareerd om verdere vorstschade te voorkomen. Dat werk wordt binnenkort nog voortgezet. Zie het fotoalbum.
Penninx-Jonker Snijbloemen & Perkplanten uit Liessel: dankjewel voor de sponsoring van de vele winterharde viooltjes!
__________________________________________________________________

Dertiende onderhoudsmiddag - zaterdag 2 juni 2012

Op zaterdag 2 juni 2012 zijn we met 10 leden onder een heerlijk strak-blauwe lucht bezig geweest. De tekst van enkele monumenten is opnieuw ingekleurd en weer leesbaar. Dode plantjes zijn verwijderd en een monument heeft een beschermend koperen dekje gekregen. Zie het fotoalbum.

Joris Vervuurt heeft met zijn modelhelikopter een filmpje gemaakt. Zie hieronder.2012-06-02_01

2012-06-02_02

2012-06-02_03
__________________________________________________________________

Twaalfde onderhoudsmiddag - zaterdag 22 oktober 2011

Op zaterdag 22 oktober hebben we het historische gedeelte van de begraafplaats weer een opschoonbeurt gegeven.
Er zijn o.a. 108 winterharde viooltjes en 48 kleurige heideplanten gepoot bij de historische graven en de kindergraven. Dit hebben we kunnen doen dankzij sponsoring door Bloemisterij Vlemmix te Someren. Zie ook onze
sponsorpagina. Het grafmonument van Meinardus van Bergen is voorzien van een nieuwe rand en kiezeltjes. Zie ook het fotoalbum.
__________________________________________________________________

Elfde onderhoudsmiddag - zaterdag 7 mei 2011

Het was heel warm deze middag. Oost-Brabant was met ruim 29 graden zelfs de warmste plek van Europa! Af en toe hadden we te maken met 'n heuse zandstorm. Met 9 personen hebben we de begraafplaats opgefrist. Dit keer met 60 rode, rose en witte begonia's en 20 slaapmutsjes en uiteraard heel veel gieters water uit de handpomp. Ondertussen hebben enkele Memori-leden een paar erg verzakte monumenten rechtgezet. Verdorde en versleten planten zijn verwijderd (zie fotoalbum).


__________________________________________________________________

Tiende onderhoudsmiddag - zaterdag 23 oktober 2010

8 Leden van Memori hebben deze druilerige middag bladeren verwijderd, plantjes gepoot en alles netjes aangeharkt. Enkele monumenten met scheuren zijn gerepareerd.
Na een uurtje werken werd het heel slecht weer: op naar de koffie bij Gratje!


__________________________________________________________________

Negende onderhoudsmiddag - zaterdag 15 mei 2010

Memori heeft op deze zonnige middag met 13 leden onderhoud gepleegd. Naast het reguliere onderhoud zijn o.a. de nieuwe glazen naamplaat van Martinus van Eckendonk (zie 16 mei 2009) en de nieuwe middenplaat op het monument van Harrie en Arnolda Kartner-van Mullekom geplaatst. Vijftig begonia’s zijn geplant op het oude begraafplaatsdeel. De bloemen bij de oorlogsgraven zijn vervangen door de familie Van Lieshout en op het nieuwe begraafplaatsdeel is een verzakt vloertje waterpas gelegd en opnieuw gevoegd (zie fotoalbum).


De nieuw geplaatste glasplaten


Links de situatie in 2005, rechts: 15 mei 2010. Klik op de foto voor een vergroting
__________________________________________________________________

Achtste onderhoudsmiddag - zaterdag 24 oktober 2009

Op deze herfstdag hebben we voor de achtste keer onderhoud gepleegd op de R.K. begraafplaats.
We zijn in de weer geweest met het ruimen van blad en het aanharken van het oude gedeelte.
Voorbereidingen voor verdere verankering van glasplaten zijn uitgevoerd en er is een inventarisatie gemaakt van werk dat we de volgende keren kunnen uitvoeren (
zie fotoalbum).

__________________________________________________________________

Zevende onderhoudsmiddag - zaterdag 2 mei 2009Op deze zonnige middag hebben we met 16 leden onderhoud gepleegd.
Met een metaaldetector is gezocht naar ontbrekende sierschroeven van naamplaten, helaas zonder succes. Enkele teksten zijn opnieuw van zwarte verf voorzien. Gebroken marmeren (kruis)platen zijn vastgezet. Plantjes zijn gepoot en dode struikjes zijn opgeruimd.
Zie fotoalbum.

Het monument van Harry Kartner en Johanna van Mullekom is weer bijna compleet:
de naamplaat van Harry is gelijmd en teruggeplaatst. Uniekglas te Someren-Eind heeft ons enorm geholpen. Aan de middenplaat wordt gewerkt. Bijna alle scherven daarvan hebben we onder een van de horizontale afdekplaten gevonden.

Links de situatie op 19 februari 2005, rechts: de teruggeplaatste naamplaat op 6 mei 2009.
(De schroeven zijn op zondag 5 juli 2009 vervangen.)


Het naastliggende graf van Martinus van Eckendonk is een van de volgende keren aan de beurt. De glazen naamplaat wordt geheel vernieuwd. Zie
het nieuws van 16 mei 2009.__________________________________________________________________

Zesde onderhoudsmiddag - zaterdag 25 oktober 2008

Onze vereniging Memori heeft op deze middag weer heerlijk kunnen werken op de begraafplaats.
Er zijn viooltjes geplant, struiken gesnoeid, teksten geverfd en ingekleurd, onkruid en herfstbladeren verwijderd en monumenten rechtgezet (
zie fotoalbum).
__________________________________________________________________

Vijfde onderhoudsmiddag - zaterdag 10 mei 2008

Op deze warme middag hebben we de teksten van een aantal zerken weer leesbaar gemaakt.
Willem Verhees bracht (pro deo!) ruim 4 kuub schoon ophoogzand. Dat is door de krachtpatsers onder ons aangebracht waar dat hard nodig was.

Van Grafisch Ontwerpbureau Storm/Europese Bibliotheek te Someren hebben we een grote doos bloemenzaad gekregen. Blauwe korenbloemetjes, papavertjes en margrietjes gaan binnenkort de omgeving van de R.K. begraafplaats sieren! (
zie fotoalbum).

Journalist Jan van de Ven heeft van deze middag een verslag gemaakt.
Dit verhaal stond op 13 mei in het Eindhovens Dagblad.

Klik hier voor foto's van Jan van de Ven.


O.a. de tekst van grafmonument nr. 7 is na de vijfde
onderhoudsmiddag weer goed leesbaar. Klik op de foto voor een vergroting


__________________________________________________________________

Vierde onderhoudsmiddag - zaterdag 20 oktober 2007

Na verwelkoming van ons 19e verenigingslid Marjan Verhees zijn we onder een stralende zon aan de slag gegaan.
Veel monumenten zijn voorzien van bloemetjes. Enkele verzakte monumenten zijn rechtgezet.
Het oude gedeelte ziet er na deze vierde onderhoudsmiddag weer piekfijn uit!
Memori-lid Paul Theelen toonde ons het kruis van de oude noodkerk, het voormalige parochiehuis (op de plaats waar nu DorpsCentrum 'De Gouden Helm' staat).

Na de geslaagde onderhoudsmiddag hebben we onder het genot van koffie met cake uitgerust bij Jan en Gratje. Nadat de auto van Adriaan uit een slootje getrokken was, kon iedereen weer tevreden naar huis (
zie fotoalbum).__________________________________________________________________

Derde onderhoudsmiddag - zaterdag 17 maart 2007

Het weer zat weer mee! We hebben 23 graven voorzien van nieuwe kiezeltjes.
Scheefstaande monumenten zijn rechtgezet en verankerd met snelcement.
Tevens zijn de horizontale delen van graven die dat nodig hadden opgehaald en waterpas gelegd. Er zijn ook nog plantjes gepoot.
Een kindergrafje is compleet gemaakt door terugplaatsing van een bronzen engelenhoofdje. Dit werd bezorgd door een familielid.

Na deze karweitjes hebben we nog even gezellig nagebuurt bij Jan en Gratje op de Koolweg.
Onder het genot van koffie met cake en een heerlijk trappistenbiertje keken we terug op een wederom geslaagde middag (
zie fotoalbum).


Foto links: 19 februari 2005 - Foto rechts: 17 maart 2007

Het grafmonumentje van Martin van Mullekom, zoon van Willem van Mullekom en Ida Maria Naus.
Martin is geboren op 31 maart 1931 te Roermond en is gestorven op 1 januari 1932 te Deurne.

De steentjes werden geleverd door sponsor Willem Verhees Grondwerken te Liessel.
Het snelcement werd gesponsord door Adriaan Veldhuijzen Metaal Technische Dienst te Kleve (Duitsland).

__________________________________________________________________

Tweede onderhoudsmiddag - zaterdag 28 oktober 2006
(zie fotoalbum)

Enkele resultaten:

Foto links: 19 februari 2005 - Foto rechts: 28 oktober 2006


Foto links: 19 februari 2005 - Foto rechts: 28 oktober 2006

__________________________________________________________________

Eerste onderhoudsmiddag - zaterdag 23 september 2006

De zon scheen volop, de temperatuur was aan de hoge kant. Zweetdruppeltjes rolden dus.
Met een team van tien vrijwilligers is er veel werk verzet. Het resultaat mag er zijn!
Na de werkzaamheden hebben we gebruik kunnen maken van de kantine van voetbalvereniging Helenaveen.
Dhr. Harry Arts heeft hiervoor zijn medewerking verleend. Hartelijk dank hiervoor!
Even een lekkere verfrissing was zeer welkom (
zie fotoalbum).

Op de onderstaande foto's ziet u het resultaat van het onderhoud aan enkele monumenten.

Voor, en na de werkzaamheden van 23 september 2006.
..en nog even gezellig nakeuvelen