Krantenbericht uit het Eindhovens Dagblad van maandag 25 september 2006
Helenaveens kerkhof krijgt opknapbeurt
Door onze correspondent Marcel Koolen

HELENAVEEN; Het katholieke kerkhof aan de Aardbeiweg in Helenaveen baadt zaterdag
in het licht en de warmte van de septemberzon. Een tiental mensen is bezig oude grafmonumenten te fatsoeneren. Het zijn de leden van Memori, voluit: 'De vereniging tot behoud der historische grafmonumenten, westelijk der Deurnese concessiegrens te Helenaveen.'


Leden van Memori zijn bezig met het opknappen van het katholieke
kerkhof in Helenaveen. Uiterst links André Vervuurt. Foto Jurriaan Balke

Naar aanleiding van de dreigende ruiming van 48 graven, nu ongeveer een jaar geleden, is de vereniging opgericht door André Vervuurt uit Someren, de zoon van de oude koster van Helenaveen en de Helenavener Jan van Woezik.

"Vanuit historisch oogpunt bekeken vonden we het onjuist dat de graven geruimd zouden worden en we zijn daartegen in protest gegaan. Uiteindelijk werden er maar vier graven geruimd, of beter gezegd, de grafmonumenten werden verwijderd. Met onze vereniging, die op dit moment veertien leden telt, willen we twee keer per jaar dit deel van het kerkhof opknappen."

Het katholieke kerkhof bestaat uit een linker en een rechter deel. Het linker deel met graven vanaf 1924 is het werkterrein van Memori. Daarachter, gescheiden door een heg, ligt het oudste deel, waar wel alle grafmonumenten zijn verwijderd. Dat stuk ligt erbij als een onvruchtbare akker.

De werkzaamheden zijn voorlopig alleen nog maar cosmetisch van aard. Scheefgezakte monumenten worden rechtgezet, zand wordt aangevuld, er wordt wat geborsteld en onkruid gewied. "Restaureren doen we op dit moment nog niet, kunnen we ook nog niet", zegt Vervuurt. "We gaan hier wel een workshop voor volgen. Uiteindelijk willen we dit deel van het kerkhof zo ver opknappen dat het vanuit toeristisch oogpunt aantrekkelijk wordt om de begraafplaats te bezoeken."

Overigens leidt al een van de twee historische wandelroutes die Helenaveen rijk is langs het protestantse en katholieke kerkhof. Beide kerkhoven liggen nagenoeg naast elkaar. Het is zweten geblazen deze middag voor de vrijwilligers die op Jan van Woezik - samen met Vervuurt de drijvende kracht achter Memori - na, allen niet in Helenaveen wonen. Wel heeft iedereen een binding met Helenaveen: ouders, grootouders of familieleden hebben er gewoond.

Duidelijk met liefde en toewijding voor het verleden worden de monumenten gefatsoeneerd. "We zijn blij dat we het mogen doen," aldus Vervuurt. "Op dit kerkhof ligt een wezenlijk deel van de Helenaveense historie begraven, het behoud daarvan is ons doel."

De onder handen genomen graven zijn zichtbaar opgeknapt en de leden van Memori kunnen terugkijken op een vruchtbare middag die met een verfrissing in de kantine van de voetbalvereniging, naaste buur van het kerkhof, wordt afgesloten.

Memori heeft een website met daarop alle gegevens van het kerkhof en de vorderingen van de werkzaamheden, http://www.memori-helenaveen.nl/index.html

__________________________________________________________________

Krantenbericht uit het Eindhovens Dagblad van dinsdag 13 mei 2008
Namen op kerkhof komen tot leven
door Jan van de Ven


Toos van der Zwaan kleurt in de volle zon de letters op het
kindergraf van haar zusje en naamgenote. Foto: Ton van de Meulenhof


HELENAVEEN - "Als je het vergelijkt met hoe het een paar jaar geleden was, dan ziet het er nu prachtig uit." André Vervuurt schetst het 'rommeltje' dat het rooms-katholieke kerkhof aan de Aardbeiweg in Helenaveen toen was: veel stond scheef, was verzakt, overwoekerd.

Maar nu ligt de begraafplaats er bij om door een ringetje te halen.

Het kerkhof is een gemeentelijke monument dat binnen het beschermde dorpsgezicht van Helenaveen ligt. Zestien vrijwilligers zijn op deze zaterdagmiddag voor Pinksteren bezig het nét nog weer even mooier te maken.

Het zijn mensen wier namen op de zerken terugkomen: Van Woezik, Van der Zwaan, Vervuurt, Veldhuijzen... Zij verzorgen de graven sinds enkele jaren geleden André Vervuurt en Jan van Woezik in opstand kwamen tegen de dreigende ruiming van een groot deel van de graven door het parochiebestuur. De actie van toen leidde tot de oprichting van Memori, de 'Vereniging tot Behoud en Onderhoud der Historische Grafmonumenten Westelijk der Deurnesche Concessiegrens te Helena-Veen'. En inmiddels ziet iedereen volgens Vervuurt (zoon van de voormalige koster en doodgraver) nu in dat het kerkhof aan de hand van de namen van de pioniers van toen de geschiedenis van het dorp vertelt, en is de dreiging van het ruimen van graven wel voorbij en het kerkhof gered.

"Zeventig procent van de grafmonumenten is hersteld", schat Vervuurt. "Er zijn nog een paar klussen waar een professionele restaurateur bij moet komen." De club mensen (twintig leden) doet nu vooral onderhoud. "En dat is tegelijkertijd natuurlijk het behoud van de graven", zegt Vervuurt. Ze komen uit de regio en van heinde en ver. Het heeft wel iets van een reünie.

Op deze zaterdag is ervoor gekozen de letters op de zerken weer goed leesbaar te maken. Zo kleurt Toos van der Zwaan uit Nuenen in de volle zon de letters op het kindergraf van haar zusje met bronskleurige verf. "Zusje én naamgenote", benadrukt ze. "Ze overleed op zevenjarige leeftijd voordat ik werd geboren en ik ben ook weer Toos genoemd."

Op andere graven worden de letters met zwarte schoolbordverf getamponneerd. "Maar het droogt erg snel", zegt Gerdien van Woezik, die in de schaduw van een opgehouden paraplu haar werk doet.


__________________________________________________________________

Krantenbericht uit het Eindhovens Dagblad van vrijdag 1 november 2013
Fleurige begraafplaats

Elk jaar verricht Vereniging Memori onderhoud op het kerkhof in Helenaveen. Dat doet ze minimaal twee keer per jaar. Pro Deo. Ook is Memori op de zaterdag voor Allerheiligen weer volop bezig om het kerkhof een nog fleuriger aanzien te geven. Elk grafmonument op het historische gedeelte en de kindergraven worden voorzien van een vaste bloeiende plant. Voor meer informatie over het werk van Memori zie: www.memori-helenaveen.nl
André Vervuurt, Helenaveen (Someren).

20131101_ED-Memori